วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รายชื่อเครื่องดนตรีไทย แยกตามประเภทของเครื่องดนตรี

รายชื่อเครื่องดนตรีไทย แยกตามประเภทของเครื่องดนตรี

 เครื่องดีด

  • กระจับปี่
  • จะเข้
  • ซึง
  • พิณเพียะ
  • พิณน้ำเต้า
  • ไหซอง

 เครื่องสี

 เครื่องเป่า

 เครื่องตี

ที่มาhttp://th.wikipedia.org/wiki/เครื่องดนตรีไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น